Stichting Zilveren Maan

Stichting Zilveren Maan

Stichting Zilveren Maan biedt verschillende programma’s aan waarin kinderen en jongeren de kans krijgen verlieservaringen met lotgenoten te delen. Daarnaast verzorgen zij trainingen en workshops voor bedrijven, gemeenten, particulieren en organisaties op het gebied van rouw en verlies.

De kracht van deze werkwijze ligt in het ontmoeten van lotgenoten, het samen delen en elkaar ondersteunen. Dit proces wordt begeleid door 2 professionals. De programma’s zijn gericht op preventieve zorg waarmee wordt voorkomen dat deze kinderen en jongeren stagneren in een gezonde ontwikkeling.

Voor meer informatie: www.zilverenmaan.org