Reattach

Als praten niet helpt…ReAttach!

ReAttach is een milde vorm van therapie, die werkt door tegelijkertijd tappen(tikken) op de handen van de cliënt in verschillende frequenties en vragen te stellen aan de cliënt.
Bij ReAttach therapie wordt tijdens het tappen op de handen het stofje Oxytocine aangemaakt. Dit stofje wordt bijvoorbeeld ook aangemaakt wanneer je getroost of geknuffeld wordt.
Je gaat door middel van de gestelde vragen, in je hoofd aan de slag met de gebeurtenissen, gedachten en gevoelens die jou nog hinderen. Dit gebeurt op onbewust en systemisch niveau. Je kijkt naar het beeld dat je hebt in de relatie tot jezelf en de anderen om je heen.  Deze vorm van therapie stelt de cliënt in staat om zonder te praten naar de moeilijkheden/trauma’s te kijken en zelf tot oplossingen te komen.
Je hoeft niet te praten, het is jouw innerlijk proces!

ReAttach kan een onderdeel zijn van de begeleiding.