Ieder mens krijgt in zijn leven te maken met rouw en verlies.

“Rouw is een emotionele reactie als gevolg van een verlies, in het bijzonder het verlies van een naaste.”  Zo wordt het woord “rouw” omschreven in het woordenboek.

Bij rouw wordt er voornamelijk gedacht aan verlies van een dierbare. Maar daarnaast bestaan er nog andere verliezen waar wij mensen om rouwen. Je kunt hierbij b.v. denken aan:

  • verlies van partner/geliefde door echtscheiding
  • verlies van gezondheid
  • verlies van werk
  • rouwen om een niet vervulde (kinder)wens
  • rouwen om iets wat je niet hebt gekend of zult kennen
  • rouwen om iets wat je gaat verliezen

Rouw en verlies kan een behoorlijke impact hebben op je leven, je dagelijkse bestaan. Houvast bij verlies biedt begeleiding bij rouw- en verliessituaties aan kinderen, jongeren en volwassenen.

Mijn missie is om het taboe, dat er nog altijd bestaat rondom de dood en andere verliezen, te willen doorbreken. De manier van rouwen om een verlies is per persoon verschillend. Rouw is een uniek proces dat grillig kan verlopen. Ik wil graag uitdragen dat een verlies de ruimte en aandacht mag krijgen, onvoorwaardelijk en zonder oordeel. Bespreekbaar maken en aandacht geven aan het verlies, om het te integreren in je leven.

Mijn visie is dat je een verlies niet verwerkt, maar dat het verweven is in je verdere leven. Daarmee leren omgaan is de kern van mijn begeleiding. Dit alles doe ik graag met kinderen en volwassenen, waarbij veiligheid, vertrouwen en compassie centraal staat.